ENGLISH


Share

Gelişmelerden haberdar olmak için
İsim Soyisim
E-Posta

ÖNEMLİ TARİHLER
Poster Bildiri Gönderim Bitiş
20 Eylül 2011
Bildiri Sonuçlarının İlan Edilmesi
23 Eylül 2011
Kongre Tarihleri
23-27 Kasım 2011  Untitled Document
■ Thomas Paparrigopoulos, MD

Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Araştırmalarında, çoğunlukla uyku araştırmaları, psikonöroendokrinoloji, nöropsikiyatri, alkolizm, afet psikiyatrisi, psikiyatrik değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması, geçerliliğinin onaylanması ve psikiyatride klinik çalışmalar üzerine yoğunlaştı. Yunanistan'da ve Avrupa'da yürütülen pek çok araştırma ve çeşitli uluslararası araştırma programlarına katıldı. Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği, the European College of Neuropsychopharmacology, Uluslararası Nöropsikiyatri Birliği, İngiliz Nöropsikiyatri Birliği, Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu, the WPA Psikiyatri ve Uyku / Uyanıklık Düzeni Bozuklukları Bölümü (bölüm sekreteri) ve Yunanistan'da faaliyet gösteren pek çok derneğin üyesidir. Halen Inpatient Alcohol Detoxification Clinic'e ve Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Nöropsikiyatri Birimi'ne başkanlık etmektedir. Ayrıca aynı bölümde Özel Uyku Bozuklukları Servisi'nin başkanlığını yürütmektedir. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 70'i aşkın makalenin, uluslararası bildiri kitaplarında 90'ın üzerinde yayının yazar ya da yardımcı yazarlarlığını yapmış ve çeşitli kitapların ilgili bölümlerini yazmak üzere davetli yazar olarak görev almıştır.

  Copyright 2011 Klinik Psikofarmakoloji Derneği. Siteyi visit tracker on tumblr   kişi ziyaret etti

LookUs & OnlineMakale